Prima întâlnire din Arad

La sfârșitul lunii septembrie 2016, o întâlnire  de lansare a Proiectului avut loc la Arad (România), în cadrul proiectului IPool, care are ca scop crearea unui set de instrumente interactive de colectare de resurse existente educaționale deschise adresate adulților slab calificați.

În timpul întâlnirii, toți partenerii au discutat în detaliu scopurile proiectului impreuna cu fazele sale viitoare. Un mare impact a fost pus pe discutarea faza de cercetare ca fiind cea mai importantă etapă care să conducă la realizarea obiectivului general. Discuția a atins, de asemenea, aspecte cum ar fi ceea ce ar trebui să fie colectate , ce fel de informații în timpul fazei de cercetare și care date trebuie să fie prezentate în cadrul Pool-ul interactiv, astfel încât baza de date a resurselor educaționale deschise să fie  ușor de utilizat și informativă.

Acest Proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă în niciun fel de informațiile conținute de acestea.