octombrie 21, 2016

Parteneriatul

cda_175

Asociatia Centrul De Dezvoltare Arad

CDA-Centrul de Devoltare Arad este o organizaţie neguvernamentală cu acoperire regională. CDA îşi propune susţinerea dezvoltării Aradului şi a regiunii prin organizarea de activităţi de promovare, consultanţă, educaţie, servicii si evenimente, accesare şi implementare de proiecte cu finanţare nerambursabilă, în cooperare locală, regională sau teritorial europeană.

It aims is to:

  • support community service promotion, consulting, education, services and events,
  • access and implementation of projects funded grants
  • support public private partnership PPP, support social enterprise, technology transfer
  • training, retraining and reorientation

The Association is an active partner in the:

  • assessment, development and implementation of local and regional development strategies
  • transfer of know-how to the economic partnerships in sustainable projects that focus on the exploitation of renewable resources, social responsibility and the development of a culturally attractive environment.

CDA- Centrul de Dezvoltare Arad, prin experiența membrilor fondatori, asistă atât autoritățile locale cât și cele regionale precum asociații și fundații cu studii, cercetări consiliere sau parteneriate.

Direcţiile de dezvoltare vizează

  • promovarea dezvoltării Aradului şi a regiunii prin activităţi specifice
  • implementarea aşa numitei “ SILVER ECONOMY “, adică valorificarea resursei umane – experienţa, valoarea şi expertiza acumulată de-alungul anilor
  • formarea, consilierea şi reorientarea resursei umane prin cursuri în domenii inovatoare si tehnolgii noi
  • economia socială şi protecţia mediului prin formare si consiliere

cda_175

Danmar Computers LLC

Danmar Computers LLC este o companie private, operand în domeniul IT și furnizând cursuri în acest domeniu.Danmar dispune de experiență exteinsă în dezvoltarea de pagini Web modern și de aplicații mobile în scopuri educaționale.Danmar dispune de asemenea de experiență îndelungată în derularea de Proiecte în cadrul cărora personalul implicat în activitați de cercetare / dezvoltare sunt pregătie prin cursuri special pregătite pentru nevoile firmei.
Pe parcursul a 15 ani, Danmar a implementat cu success peste 50 de Proiecte în cadrul Programelor Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress și mai recent Erasmus+.În multe din aceste Proiecte, Danmar a fost responsabil cu proiectarea și coordoonarea strategiilor de diseminare.

Danmar Computers este dezvoltatorul și furnizorul AdminProject (adminproject.eu), system on-line de management al Proiectelor Europene. Toate activitățile companiei sunt bazate pe rețele de cooperare extinse și bine stabilite, ambele , la nivel national și international. Rețelele naționale include cursuri și consiliere pentru instituții, universități, școli, ONG uri precum și companii din sectorul privat. Rețelele internaționale include parteneri de profile diferite din fiecare stat membru UE. Misiunea Danmar Computer este de a promova educația de alungul vieții și asigura acces egal la educație pentru orice persoană la tehnologia modern.

cda_175

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

Volkshochschule im Landkreis Cham E.V. este considerat ca unul dintre cele mai mari centre de educație pentru adulți din Bavaria. Acesta este cel mai mare furnizor de educație pentru adulți din districtul Cham, acesta este format din peste 65 de angajati full-time, peste 250 de liber-profesioniști în 30 de locații diferite. În plus față de cursurile în  limba tradițională și cultura  conexe – cursuri standard pentru centrele de educație pentru adulți – de asemenea adaptăm programul nostru la nevoile oamenilor din regiune pentru a le oferi oportunități pentru realizarea calificărilor profesionale pentru un loc de muncă. In fiecare an, un număr impresionant de tineri trec (testul calificări) , adică Certificatul de învățământ secundar și pentru cele mai multe dintre aceștia se găsșete găsi un post de ucenicie sau de formare. O mulțime de adulți își regăsesc loc  pe piața forței de muncă după ce aparticipat la unul dintre mai multe cursurile noastre de educație. VHS Cham oferă cursuri vocaționale care se concentrează nu numai pe cunoștințele și abilitățile specifice legate de profesie, dar, de asemenea, dezvoltarea abilităților sociale, abilități antreprenoriale și de a aduce valorile europene apropiate de cetățeni. Acesta a fost punerea în aplicare a proiectelor europene în domeniul educației profesionale și pentru adulți din 2004. De asemenea, VHS Cham se concentrează pe dezvoltarea de noi programe de studii în contextul ECVET, de ex in domeniul de asistenta medicala de asistente geriatrie si consilieri.

picture

Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o.

Centrum Kształcenia Edukator –  S.R.L., este o companie care operează pe piața poloneză de formare. Instituția are sediul în Rzeszów, și aparține sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Activitatea de bază în afaceri este de sprijinîn  formare și  consultanță. Compania are formatori și consilieri de înaltă calificare, acordând o atenție deosebită calificărilor lor (o parte din programul Erasmus + personalul sunt lectori universitari cu doctorat), și o experiență foarte bogată în formare (în multe cazuri, formatori sunt membri ai asociațiilor profesionale). Principala aria tematică a formării și de consultanță sunt procese antreprenoriale și tehnologia informației. Instituția organizează o instruire antreprenorială, contabilitate și finanțe, precum și tehnologia informației pentru sute de participanți. În plus, o zonă foarte importantă în domeniul formării sunt formarea profesională, inclusiv formarea certificată, care se încheie într-un examen. Aceste cursuri conduc direct la calificări profesionale, sau în situații în care legea cere – o examinare de către entitate națională (de exemplu, Biroul de inspecție tehnică, Centrul de trafic provincial) corespunzător. Compania are o vastă experiență în organizarea de training-uri in cadrul fondurilor EFS, pentru care este nevoie de abilități organizatorice și logistice ca cursurile pot avea loc în diferite locuri în același timp. In cadrul acestor cursuri, formatori de Edukator au lucrat cu diferite grupuri de elevi, încercând să sprijine procesul de învățare prin utilizarea resurselor TIC. Unul dintre grupuri este de Acela de personae cu calificări reduse, care de multe ori sunt în șomaj și necesită îndrumare. Din acest motiv, Edukator angajează consilieri profesioniști care sunt capabili de a ghida oamenii nu numai în ceea ce privește dezvoltarea profesională, ci și dezvoltarea abilităților soft și orientarea vieții în general.

cda_175

Confederación Española de Centro de Enseñanza

Confederația Spaniolă a Centrelor de Formare și Educație (CECE) este un ONG, non-profit pentru angajatori și angajați,  organizatie profesionala infiintata in anul 1977. Acesta reprezintă un sector educațional larg în Spania de la grădiniță până la nivel universitar. Ea are mai mult de 2.000 de centre de educație și formare în rândul membrilor săi.
Rolurile instituționale CECE sunt: ​​gestionarea actualizării pentru autorizțiile de cursuri,; negocierea contractelor colective pentru acest sector; reprezentarea acestui sector în consiliile colegiale cu participare educațională; prezența instituțională în Patronatul spaniol (CEOE), precum și în cadrul unor organizații internaționale, în care are un rol activ, precum și relația și contactele cu autoritățile publice de educație. CECE este membru în organizațiile internaționale: EFVET (Forumul European pentru Tehnică și Educație și Formare Profesională), ESHA (Asociația Școalii Europeane pentru Directori) și ECNAIS (Consiliul European al Asociațiilor Naționale de școli independente).
CECE acordă sprijin membrilor săi în 5 domenii: (1) organizarea de cursuri de formare continuă pentru profesori; (2) punerea în aplicare a inovațiilor tehnologice pentru membrii săi; (3) internaționalizarea membrilor; (4) Asistență în implementarea de Excelență EFQM în instituțiile sale membre. (5) Consultanta juridica pentru institutiile membre.
Profilul educațional CECE s a lărgit cu constituirea fundației sale (Fundación Ángel Martínez Fuertes), în 1996, astfel că se centreză activitățile sale pentru incluziunea socială prin instruirea persoanelor fără loc de muncă, persoane de peste 45 de ani, femei, persoane cu handicap, imigranții.

ACLI Firenze

ACLI Florența, se prezintă ca o „asociație de promovare socială ” : un sistem organizat pe scară largă și în  teritoriul care promovează cultura muncii și a angajaților și educă și încurajează cetățenia activă.
ACLI sprijină cetățenii, în special, cei care sunt   marginalizați sau expuși  riscului de excluziune socială.
Ca subiect autoritar al societății civile organizate, ACLI acționează  în zona voluntariatului, non-profit și întreprindere socială. ACLI este un sistem complex de activități economice și activități de voluntariat, care sunt un factor esențial al coeziunii și dezvoltării sociale în comunitățile noastre. Educația este cel mai bun mod de a înțelege prezentul și pregăti viitorul, în timp ce serviciile pe care le poate oferi ACLI sunt răspunsul integrat la nevoile și drepturile cetățenești.
ACLI Florența este nivelul provincial al unei organizații complexe și acționează pe teritoriul provinciei Florența, prin crearea de rețele cu organizațiile și alte asociații datorită muncii multor voluntari.
ACLI are aproximativ 3.000 de membri în 20 de cluburi.

Noi organizăm cursuri de formare pentru voluntari care desfășoară activități în teritoriu, promovează căi de cetățenie activă. ACLI organizează pentru membrii mai vechi cursuri de alfabetizare pe calculator, pentru a permite celor  în vârstă să utilizeze PC-ul, smartphone-ul și rețelele sociale.
Proiectul Famiglia Punto Insieme / Punto, printr-o strânsă cooperare cu alte asociații și cu serviciile sociale ale municipalității Florența, aceasta se adresează persoanelor cu risc de excluziune socială, oferind: trasee de orientare pentru găsire de locuri de muncă, sprijin psihologic, asistență juridică, consultanță fiscală și de mediere în familie.

Acest Proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă în niciun fel de informațiile conținute de acestea.