Proiectul IPool a pornit !

Set de instrumente interactive pentru îmbunătățirea competențelor de bază și a competențelor esențiale ale adulților

Număr proiect: 2016-1-RO01-KA204-024403
Perioada de implementare: 15.09.2016 – 07.09.2018

Descrierea proiectului

Tema principal a Proiectului se referă la educația adulților, iar activitățile planificate sunt dedicate celor implicați în educația adulților, a acelora care au un nivel scăzut de competențe de bază (alfabetizare, numerație și digitale). Scopul principal al Proiectului este acela de a crește nivelul de competență în aceste competențe menționate mai sus în rândul adulților cu nivel de pregătire redusă din România, Polonia, Germania, Spania și Italia până în septembrie în 2018.

Pentru a atinge acest obiectiv, partenerii de Proiect a stabilit că acestea vor:

  • Scopul principal al Proiectului este acela de a crește nivelul de experiență în competențele menționate mai sus în rândul adulților cu studii reduse din România, Polonia, Germania, Spania și Italia.
  • să dezvolte Instrumente interactive (pachete) de aceste instrumente într-o formă de baze de date on-line, care să permită clasificarea și evaluarea instrumentelor existente și adăugarea unora noi, precum și a face recomandări pentru alte utilizatori;
  • să scrie Ghidul pentru Instrumente Interactive , astfel încât utilizatorii să poată să-l folosească în mod independent,
  • să disemineze rezultatele, în scopul de a asigura de asemenea, exploatarea acestora și în alte țări europene și în diferite domenii ale educației.

Parteneri

Asociatia Centrul De Dezvoltare Arad – Arad, Romania (coordonator)
Danmar Computers LLC – Rzeszów, Polonia
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. – Cham, Germania
Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o. – Rzeszów, Polonia
Confederacion Espanola De Centros De Ensenanza Asociacion C.E.C.E. – Madrid, Spania
A.C.L.I. Sede Provinciale di Firenze – Florența, Italia

Acest Proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă în niciun fel de informațiile conținute de acestea.