Set de instrumente interactive pentru îmbunătățirea competențelor de bază și competențe cheie ale adulților

REZULTATELE PROIECTULUI

Scopul principal al Proiectului este acela de a crește nivelul de experiență în competențele menționate mai sus în rândul adulților cu studii reduse din România, Polonia, Germania, Spania și Italia. Pentru a atinge acest obiectiv, partenerii de proiect a stabilit că acestea vor:
Go to RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE

RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE

face o analiză a resurselor existente Open Educational (OER) și bune practici care sprijină procesul educațional al adulților slab calificați;

Go to INSTRUMENTE INTERACTIVE

INSTRUMENTE INTERACTIVE

dezvolte Instrumente interactive (pachete) de aceste instrumente într-o formă de baze de date on-line, care să permită clasificarea și evaluarea instrumentelor existente și adăugarea unora noi, precum și a face recomandări pentru alte utilizatori;

Go to GHID DE INTRUMENTE INTERCATIVE

GHID DE INTRUMENTE INTERCATIVE

să scrie Ghidul pentru Instrumente Interactive , astfel încât utilizatorii să poată să-l folosească în mod independent,

Go to DISEMINAREA REZULTATELOR

DISEMINAREA REZULTATELOR

să disemineze rezultatele, în scopul de a asigura de asemenea, exploatarea acestora și în alte țări europene și în diferite domenii ale educației.

Despre Proiect

Număr proiect: 2016-1-RO01-KA204-024403
Perioada de implementare: 15.09.2016 – 07.09.2018
Set de instrumente interactive pentru îmbunătățirea competențelor de bază și competențe cheie ale adulților

Proiectul se adresează adulților cu calificare redusă. Aceste grupuri de adulți pot fi considerate ca nefiind în mod curent bine asistați în multe domenii ale vieții doar pentru că, în scopul de a participa pe deplin în lumea de astăzi, este necesar să se poată utiliza și înțelege informațiile care sunt furnizate prin Internet. Lipsa de competențe digitale suficiente limitează serios posibilitățile, în general, și a posibilităților de a învăța, în special. Deficiențele în competențe de bază și competențe cheie ar putea fi eliminate dacă metodele și instrumentele adecvate sunt utilizate, dar problema este că adulții necalificați nu pot beneficia de mai multe instrumente existente non-formale pentru dezvoltarea competențelor lor, deoarece ei nici nu știu despre existența lor sau nu sunt în măsură să le găsească sau să le utilizeze. Prin urmare, Proiectul se adresează oamenilor cu competențe reduse și le dă instrumente (împreună cu instrucțiuni clare cum să le folosească), și care îi va ajuta să găsească alte instrumente și să învețe despre ei și prin ei.

Parteneriatul

Asociatia Centrul De Dezvoltare Arad

Arad, România

Danmar Computers LLC

Rzeszów, Polonia

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

Cham, Germania

Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o.

Rzeszów, Polonia

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA

Madrid, Spania

A.C.L.I. Sede Provinciale di Firenze

Florența, Italia

Acest Proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă în niciun fel de informațiile conținute de acestea.