Wydarzenie upowszechniające w Niemczech

Narodowe wydarzenie upowszechniające “iPool” w Niemczech odbyło się 12 września 2018, a udział w nim wzięło ponad 20 uczestników. Lektorzy podkreślili znaczenie kluczowych kompetencji oraz nauki przez całe życie, zgodnie z wytycznymi Traktatu Lizbońskiego. Ponadto, zaprezentowali rezultaty projektu iPool, który koncentruje się na wspieraniu osób dorosłych uczących się w rozwijaniu kluczowych kompetencji.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.