Trzecie spotkanie partnerów projektu I-Pool

W połowie grudnia Partnerzy projektu I-Pool spotkali się w Madrycie by wspólnie przedyskutować stan realizacji projektu. Podczas spotkania partnerzy omówili szczegółowo proces programowanie interaktywnej bazy danych z narzędziami oraz koncepcję przewodnika dla użytkowników bazy. Poruszono również temat testowania i oceny przygotowanej bazy przez interesariuszy projektu. Partnerzy omówili również aspekty związane z szerokim upowszechnianiem projektu. Przypominamy, że głównym celem jest stworzenie Interaktywnego Pakietu (ang. Interactive Pool) gromadzącego istniejące otwarte zasoby edukacyjne kierowane do osób dorosłych posiadających niskie kwalifikacje.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.