Pierwsze spotkanie w Arad

Pod koniec września 2016, w Arad (Rumunia) odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu IPool, którego celem jest stworzenie Interaktywnego Pakietu będącego zbiorem dostępnych otwartych zasobów edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych o niskim poziomie wykształcenia.

Podczas spotkania, partnerzy omówili szczegółowe cele projektu oraz kolejne etapy realizacji. Duży nacisk położono na omówienie etapu badań, jako najważniejszego etapu prowadzącego do osiągnięcia głównego celu. Dyskusja dotyczyła również tego jakie informacje należy zebrać podczas przeprowadzania badań oraz tego jakie dane należy przedstawić w Interaktywnym Pakiecie, tak aby baza otwartych zasobów edukacyjnych była prosta w użyciu i zawierała przydatne informacje.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.