Czwarte i ostatnie spotkanie w projekcie iPool

Czwarte i ostatnie spotkanie w projekcie iPool miało miejsce, we wrześniu 2018, w mieście Cham (Niemcy), w siedzibie organizacji VHS Cham. Spotkanie pozwoliło na omówienie dotychczas wypracowanych rezultatów, a ich jakość została poddana ocenie przez całe konsorcjum. Podsumowano również przebieg konferencji upowszechniających, zorganizowanych w każdym z krajów partnerskich, a ich wyniki uznano za sukces. Pozytywne opinie podmiotów do których skierowano ten projekt są tego potwierdzeniem, oraz gwarantują odpowiednią trwałość projektu po jego zakończeniu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.