Testowanie rezultatów projektu iPool.

Testowanie rezultatów projektu iPool odbyło się w siedzibie ACLI, która jest instytucją zajmującą się opieką społeczną i przekazującą świadczenia socjalne. Ludzie szukają wsparcia w sprawach związanych z pracą, emeryturą czy imigracją (tak jak w przypadku testu z języka włoskiego, który jest warunkiem uzyskania pozwolenia na pobyt).

Większość uczestników to osoby dorosłe, szczególnie po 45 roku życia, starsze, bezrobotne oraz z zagranicy.

Testowanie odbyło się w okresie ponad półtorej miesiąca, dwa razy w tygodniu. Podejście to pozwoliło na zaangażowanie wielu różnych uczestników.

Na początku uczestnicy mieli pewne obawy korzystając z komputera i platformy, co wynikało z ich generalnie słabego kontaktu z technologią, ale dzięki pomocy mentora, po pewnym czasie, większości z nich udało się pokonać obawy i docenić zalety narzędzi iPool.

Zauważyliśmy silne zainteresowanie narzędziami, które rozwijają umiejętności językowe i kulturowe.

Faza testowania potwierdziła użyteczność platform typu IPool dla osób o niskich umiejętnościach technicznych, szczególnie w przypadku wsparcia ze strony instytucji edukacyjnych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.