październik 21, 2016

Partnerzy

cda_175

Asociatia Centrul De Dezvoltare Arad

CDA-Centrum Rozwoju Arad jest organizacja pozarządową o zasięgu regionalnym. Celem CDA jest wspieranie rozwoju regionu poprzez organizowanie działań promocyjnych, doradztwo, edukację, usługi, wdrażanie projektów na poziomie lokalnym, regionalnym czy europejskim.

Cele organizacji to:

  • wspieranie usług lokalnych, doradztwo, edukacja, usługi i organizacja eventów,
  • wdrażanie projektów
  • wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego, lokalnego przemysłu oraz transferu technologii
  • szkolenia

Stowarzyszenie jest aktywnym partnerem w:

  • ocenie, planowaniu i wdrażaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju
  • transferze know-how do partnerów biorących udział w projektach, które koncentrują się na zasobach odnawialnych, odpowiedzialności społecznej oraz rozwoju kulturowym.

CDA-, bazując na kompleksowej wiedzy swoich członków, oferuje organizacjom i stowarzyszeniom, lokalnym i regionalnym, wsparcie, badania, doradztwo i partnerstwo w projektach.

Wsparcie obejmuje:

  • wydarzenia promujące rozwój Arad i regionu
  • wspieranie tzw. “srebrnej gospodarki”, która jest określeniem sektora gospodarki ukierunkowanego na osoby starsze
  • szkolenia, doradztwo, kursy szkoleniowe, nowe technologie i innowacyjność
  • ekonomia społeczna.

cda_175

Danmar Computers LLC

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+.

W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

cda_175

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

The Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. jest jedną z największych organizacji zajmujących się kształceniem osób dorosłych na terenie Bawarii i największą organizacją szkolącą osoby dorosłe w regionie Cham, zatrudniającą ponad 70 pracowników na pełny etat, oraz zrzeszającą ponad 300 freelancerów. Poza kursami w zakresie języków obcych i kultury, dostosowujemy nasz program do potrzeb mieszkańców naszego regionu, dając im możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych i znalezienia zatrudnienia. Co roku, duża liczba młodych osób, kończących szkoły średnie, znajduje dzięki nam staże lub praktyki. Wielu osobom udaje się wrócić na rynek po ukończeniu oferowanych przez nas kursów. VHS Cham oferuje kursy zawodowe, które koncentrują się nie tylko na określonej wiedzy i umiejętnościach zawodowych, ale również rozwoju umiejętności miękkich i promocji wartości europejskich. Wdrażamy projekty europejskie, w obszarze kształcenia zawodowego osób dorosłych od roku2004. VHS Cham pracuje również nad rozwojem nowych programów nauczania w kontekście ECVET.

picture

Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o.

CK Edukator to nowa firma na polskim rynku szkoleniowym. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Rzeszowie zostało założone 07.2013 w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności CK Edukator są szkolenia i doradztwo biznesowe. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych trenerów i doradców, kładąc nacisk na ich kompetencje (część personelu to wykładowcy akademiccy) i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (trenerzy są często członkami stowarzyszeń trenerów). Głównym obszarem szkoleń i doradztwa jest przedsiębiorczość i technologia informacyjna. CK Edukator zorganizował szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, rachunkowości i finansów oraz technologii informacyjnych dla ponad 200 uczestników. Firma ma doświadczenie w organizowaniu szkoleń (aspekty techniczne i logistyczne, zawartość merytoryczna).
Działania w zakresie doradztwa są realizowane w zakresie wspierania modernizacji procesów IT w przedsiębiorstwach regionu (analiza i optymalizacja technologii informacyjnych, doradztwo i audyt w zakresie możliwych usprawnień). CK Edukator posiada doświadczenie w prowadzeniu i organizacji szkoleń i staży w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Firma posiada duże doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, zapewniając szkolenia i doradztwo dla takich osób i wsparcie w odnalezieniu się na rynku.

cda_175

Confederación Española de Centro de Enseñanza

Hiszpańska Konfederacja Oświaty i Ośrodków Szkoleniowych (CECE) jest organizacją non-profit. To profesjonalna organizacja założona w 1977 roku, która reprezentuje szeroki sektor edukacji w Hiszpanii od przedszkola do poziomu uniwersyteckiego. Obejmuje ponad 2000 ośrodków kształcenia i szkolenia wśród swoich członków.
Role instytucjonalne CECE to: zarządzanie aktualizacją umów edukacyjnych; negocjowanie umów zbiorowych w tym sektorze; reprezentacja tego sektora w kolegialnych zarządach; obecność instytucjonalna w Organizacji Pracodawców hiszpańskich (CEOE) oraz w niektórych organizacjach międzynarodowych, w których bierze czynny udział, a także utrzymywanie kontaktów z władzami publicznymi w sektorze edukacji. CECE jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:
EFVET (Europejskie Forum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego), ESHA (Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Europejskich) oraz ECNAIS (Rada Europejska Krajowych Stowarzyszeń Szkół Niezależnych).
CECE wspiera swoich członków w 5 obszarach: (1) organizowanie kursów dla nauczycieli; (2) wdrażanie rozwiązań innowacyjnych; (3) wspieranie współpracy międzynarodowej; (4) wsparcie swoich instytucji członkowskich w procesie wdrażania modelu EFQM. (5) doradztwo prawne.
Obszar działania organizacji CECE zmienił się po utworzeniu, w 1996, fundacji (Fundación Ángel Martínez Fuertes), która koncentruje się na problemach włączenia społecznego poprzez szkolenie osób bezrobotnych, osób 45+, kobiet oraz imigrantów.

ACLI Firenze

ACLI przedstawia się jako “stowarzyszenie promujące wartości społeczne” i opiera się na zorganizowanym systemie promocji kultury i aktywnego obywatelstwa w regionie. ACLI wspiera szczególnie osoby zagrożone marginalizacją czy wykluczeniem społecznym.
Jako podmiot aktywny w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, ACLI jest organizacją non-profit. ACLI jest złożonym systemem działań o charakterze gospodarczym i wolontariackim, które prowadzą do lepszej współpracy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. Edukacja jest najlepszym sposobem na zrozumienie teraźniejszości i przygotowanie się na przyszłość , a usługi oferowane przez ACLI stanowią kompleksową odpowiedź na potrzeby obywateli.
ACLI Florence jest oddziałem organizacji na poziomie regionalnym, działającym w regionie Florencji, we współpracy innych organizacji i stowarzyszeń i pomocy licznych woluntariuszy.
ACLI zrzesza ponad 3,000 członków w 20 klubach.

Organizujemy kursy szkoleniowe dla woluntariuszy zaangażowanych w różne działania w naszym regionie, promując aktywne obywatelstwo. ACLI oferuje kursy komputerowe dla osób starszych, na których uczą się obsługi komputera, smartfonu czy korzystania z portali społecznościowych.
Projekt Punto Insieme/ Punto famiglia, poprzez ścisłą współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami pomocy społecznej regionu Florencji, zaoferował wsparcie osobom wykluczonym, w zakresie pośrednictwa pracy, wsparcia psychologicznego, prawnego czy doradztwa prawnego.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.