Jak korzystać z rezultatów iPool w pracy z imigrantami i uchodźcami?

Generalnie, projekt iPool jest skierowany do osób dorosłych, o niskim poziomie wykształcenia, mieszkających w Europie. Jednakże, w związku z ostatnim znaczącym napływem uchodźców, w Niemczech istnieje duże zapotrzebowanie na edukację osób dorosłych i zwiększanie ich kompetencji kluczowych w procesie integracji. W celu wsparcia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie korzystania z narzędzi iPool, partnerzy projektu opracowali przykładowe zastosowania: Jeden z tych przypadków dotyczy pracy z imigrantami i uchodźcami, co jest istotne w wielu krajach europejskich, w szczególności w Niemczech.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.