IPool w Punto Famiglia

Punto Famiglia jest oddziałem ACLI, który działa w różnych sektorach powiązanych z szukaniem pracy oraz wsparciem prawnym i psychologicznym dla pracowników.

Podczas rozmowy zrozumieliśmy, że niektórzy ludzie potrzebują zwiększyć czy rozwinąć umiejętności przekrojowe, bardzo przydatne w większości zawodów. W takim przypadku możemy pokazać im projekt iPool, wyjaśnić w jaki sposób może im pomóc oraz zachęcić do wykorzystania jego rezultatów.

Na przykład, kiedy przychodzi do nas osoba słabo znająca język włoski, sugerujemy jej skorzystanie z narzędzia “Italiano in famiglia”; lub w przypadku osoby o niskich umiejętnościach cyfrowych, zachęcamy do sprawdzenia “PC ABC”, oba te narzędzia dostępne są na stronie projektu iPool.

W ten sposób, skutecznie wykorzystujemy rezultaty projektu iPool w naszych usługach.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.