Rozpoczął się projekt IPool!

Rozpoczął się projekt IPool!

Numer projektu: 2016-1-RO01-KA204-024403
Implementation period: 15.09.2016 – 07.09.2018

Opis projektu

Tematyka projektu dotyczy edukacji osób dorosłych, a zaplanowane działania kierowane są do grupy osób o niskich umiejętnościach podstawowych (czytanie, pisanie, liczenie oraz umiejętności cyfrowe). Głównym celem projektu jest wzrost poziomu biegłości w zakresie wcześniej wspomnianych umiejętności wśród osób o niskim poziomie wykształcenia z Rumunii, Polski, Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch do września 2018 r.

W celu osiągnięcia tego celu, partnerzy ustalili, że:

  • dokonają analizy istniejących otwartych zasobów edukacyjnych (tzw. OER) oraz dobrych praktyk wspierających proces kształcenia osób dorosłych posiadających niski poziom umiejętności;
  • stworzą Interaktywny Pakiet (Interactive Pool) takich narzędzi w postaci bazy danych dostępnej on-line, pozwalający na ich kategoryzację oraz ocenę, a także na dodawanie nowych narzędzi i ich rekomendowanie innym użytkownikom;
  • opracują przewodnik po Interaktywnym Pakiecie, dzięki któremu użytkownicy będą mogli z niego korzystać samodzielnie;
  • rozpowszechnią wyniki projektu tak, aby było możliwe ich wykorzystanie w innych krajach oraz w innych obszarach edukacji.

Partnerzy

Asociatia Centrul De Dezvoltare Arad – Arad, Rumunia (koordynator)
Danmar Computers LLC – Rzeszów, Polska
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. – Cham, Niemcy
Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
Confederacion Espanola De Centros De Ensenanza Asociacion C.E.C.E. – Madryt, Hiszpania
A.C.L.I. Sede Provinciale di Firenze – Firenze, Włochy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.