AGID

Powiązane umiejętności

Opis

Cel dobrej praktyki, kontekst
Postępujące starzenie się społeczeństwa europejskiego jest kwestią faktyczną i dotyka całej Unii Europejskiej. Specjaliści w zakresie usług opieki zdrowotnej i socjalnej mają bardzo małą wiedzę i świadomość na temat złożonych potrzeb zdrowotnych i społecznych osób starszych. AGID bierze pod uwagę specyficzne potrzeby starzejących się i starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną, i uważa za pierwszorzędne znaczenie, aby pracownicy pierwszej linii i specjaliści zdobyli solidną wiedzę na temat potrzeb użytkowników, aby zapewnić spersonalizowaną opiekę i usługi.

Zasięg
Europejski

Grupa docelowa
Osoby starsze z niepełnosprawnością intelektualną

Rezultaty
Wspieranie poprawy jakości i innowacji w systemach, instytucjach i praktykach w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.
Ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

Wpływ
Konsorcjum AGID uważa, że wysokiej jakości szkolenie personelu przyczynia się do jakości świadczonych usług i podnosi jakość życia użytkownika. Personel, który raz ukończył szkolenie dostępne w 5 językach, będzie lepiej spełniał zmieniające się potrzeby użytkownika, zapewniając mu usługi lepszej jakości, a przez to podnosząc jakość jego życia.

Wnioski
Trwałość platformy to 5 lat po zamknięciu projektu ale można ją łatwo przenieść z uwagi na spektrum języków, w których platforma szkoleniowa jest dostępna. Projekt ma ogromne znaczenie, ponieważ jest konkretnym krokiem do bardziej inkluzywnego i SOCIAL EUROPE.

Grafika:

Narzędzie oceny:

Atrakcyjne narzędzie jest wizualnie atrakcyjne
Łatwe w użyciu nawigacja/struktura jest przejrzysta
Angażujące łatwo się zaangażować
Popularne używane przez wiele osób
Efektywne wyniki procesu uczenia się wykazują wysoką wartość
Skuteczne narzędzie jest warte poświęcenia czasu, ma dobry stosunek czasu/wyników
Uniwersalne Narzędzie może być używane przez różne osoby (niezależnie od wieku, wykształcenia itp.)

Oceń narzędzie:

Atrakcyjne:
Łatwe w użyciu:
Angażujące:
Popularne:
Efektywne:
Skuteczne:
Uniwersalne: