Jak korzystać z rezultatów iPool w pracy z imigrantami i uchodźcami?

Jak korzystać z rezultatów iPool w pracy z imigrantami i uchodźcami?

Generalnie, projekt iPool jest skierowany do osób dorosłych, o niskim poziomie wykształcenia, mieszkających w Europie. Jednakże, w związku z ostatnim znaczącym napływem uchodźców, w Niemczech istnieje duże zapotrzebowanie na edukację osób dorosłych i zwiększanie ich kompetencji kluczowych w procesie integracji. W celu wsparcia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie korzystania z narzędzi iPool, partnerzy projektu Read more about Jak korzystać z rezultatów iPool w pracy z imigrantami i uchodźcami?[…]

IPool w Punto Famiglia

IPool w Punto Famiglia

Punto Famiglia jest oddziałem ACLI, który działa w różnych sektorach powiązanych z szukaniem pracy oraz wsparciem prawnym i psychologicznym dla pracowników. Podczas rozmowy zrozumieliśmy, że niektórzy ludzie potrzebują zwiększyć czy rozwinąć umiejętności przekrojowe, bardzo przydatne w większości zawodów. W takim przypadku możemy pokazać im projekt iPool, wyjaśnić w jaki sposób może im pomóc oraz zachęcić Read more about IPool w Punto Famiglia[…]

Wydarzenie upowszechniające w Niemczech

Wydarzenie upowszechniające w Niemczech

Narodowe wydarzenie upowszechniające “iPool” w Niemczech odbyło się 12 września 2018, a udział w nim wzięło ponad 20 uczestników. Lektorzy podkreślili znaczenie kluczowych kompetencji oraz nauki przez całe życie, zgodnie z wytycznymi Traktatu Lizbońskiego. Ponadto, zaprezentowali rezultaty projektu iPool, który koncentruje się na wspieraniu osób dorosłych uczących się w rozwijaniu kluczowych kompetencji.

Testowanie rezultatów projektu iPool.

Testowanie rezultatów projektu iPool.

Testowanie rezultatów projektu iPool odbyło się w siedzibie ACLI, która jest instytucją zajmującą się opieką społeczną i przekazującą świadczenia socjalne. Ludzie szukają wsparcia w sprawach związanych z pracą, emeryturą czy imigracją (tak jak w przypadku testu z języka włoskiego, który jest warunkiem uzyskania pozwolenia na pobyt). Większość uczestników to osoby dorosłe, szczególnie po 45 roku Read more about Testowanie rezultatów projektu iPool.[…]

Czwarte i ostatnie spotkanie w projekcie iPool

Czwarte i ostatnie spotkanie w projekcie iPool

Czwarte i ostatnie spotkanie w projekcie iPool miało miejsce, we wrześniu 2018, w mieście Cham (Niemcy), w siedzibie organizacji VHS Cham. Spotkanie pozwoliło na omówienie dotychczas wypracowanych rezultatów, a ich jakość została poddana ocenie przez całe konsorcjum. Podsumowano również przebieg konferencji upowszechniających, zorganizowanych w każdym z krajów partnerskich, a ich wyniki uznano za sukces. Pozytywne Read more about Czwarte i ostatnie spotkanie w projekcie iPool[…]

Pilotażowe testy w Rumunii z uczniami

Pilotażowe testy w Rumunii z uczniami

W kwietniu i maju 2018, Arad Development Centre Association zorganizowało kilka prezentacji rezultatów projektu iPool podczas okresu testowania. Prezentacje były skierowane do osób bezrobotnych, uczących się wieczorowo. Faza testowania przebiegła we współpracy z Technical College of Constructions and Environmental Protection z Arad oraz regionalną Agencją Zatrudnienia. Osoby, które testowały rezultaty, w większości stwierdziły, że chętnie Read more about Pilotażowe testy w Rumunii z uczniami[…]

iPool prezentacja w Rumunii

iPool prezentacja w Rumunii

W maju 2018 Arad Development Centre Association zorganizowało konferencję upowszechniającą projekt iPool. Prezentacja została przeprowadzona na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Nauk Społecznych “Aurel Vlaicu” Uniwersytetu Arad. W konferencji wzięli udział nauczyciele i inni zaproszeni eksperci, z innych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych. Zaprezentowano platformę iPool, sposób wyszukiwania narzędzi OZE za pomocą słów kluczowych; informacje wykorzystane do Read more about iPool prezentacja w Rumunii[…]

Trzecie spotkanie partnerów projektu I-Pool

Trzecie spotkanie partnerów projektu I-Pool

W połowie grudnia Partnerzy projektu I-Pool spotkali się w Madrycie by wspólnie przedyskutować stan realizacji projektu. Podczas spotkania partnerzy omówili szczegółowo proces programowanie interaktywnej bazy danych z narzędziami oraz koncepcję przewodnika dla użytkowników bazy. Poruszono również temat testowania i oceny przygotowanej bazy przez interesariuszy projektu. Partnerzy omówili również aspekty związane z szerokim upowszechnianiem projektu. Przypominamy, Read more about Trzecie spotkanie partnerów projektu I-Pool[…]

Drugie spotkanie we Florencji, maj 2017

Drugie spotkanie we Florencji, maj 2017

Drugie spotkanie projektu iPool odbyło się 11 i 12 maja we Florencji we Włoszech. Gospodarzem była oranizacja ACLI. Po dokonaniu oceny potrzeb osób dorosłych i zebraniu narzędzi i najlepszych praktyk (IO1), które wkrótce zostaną umieszcone na platformie internetowej, nadszedł czas na uzgodnienie między innymi projektowania zestawu narzędzi internetowych i testowania w grupach docelowych. Dlatego też Read more about Drugie spotkanie we Florencji, maj 2017[…]

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.