Interaktywny pakiet narzędzi wspierających rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Rezultaty projektu

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu wyżej wspomnianych umiejętności, wśród osób o niskim poziomie wykształcenia, w Rumunii, Polsce, Niemczech, Hiszpanii oraz we Włoszech. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu uzgodnili, że:
Go to OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE

dokonają analizy dostępnych otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz dobrych praktyk wspierających proces kształcenia osób o niskim poziomie wykształcenia;

Go to INTERAKTYWNY PAKIET

INTERAKTYWNY PAKIET

stworzą interaktywny pakiet (zbiór) narzędzi w postaci bazy online, umożliwiający kategoryzację i ocenę dostępnych narzędzi, dodawanie nowych jak również dzielenie się sugestiami z innymi użytkownikami;

Go to PRZEWODNIK PO INTERAKTYWNYM PAKIECIE

PRZEWODNIK PO INTERAKTYWNYM PAKIECIE

opracują Przewodnik po interaktywnym pakiecie, tak aby użytkownicy mogli korzystać z niego samodzielnie;

Go to UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW

będą upowszechniali rezultaty tak aby zapewnić ich wykorzystanie również w innych krajach europejskich oraz w różnych obszarach edukacji.

O projekcie

Numer projektu: 2016-1-RO01-KA204-024403
Czas realizacji: 15.09.2016 – 07.09.2018
Interaktywny pakiet narzędzi wspierających rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Projekt skierowany jest do osób dorosłych o niskim wykształceniu. To grupa osób dorosłych, która nie realizuje w pełni swojego potencjału, ponieważ brakuje im tak potrzebnej obecnie umiejętności wykorzystania zasobów dostępnych w Internecie. Brak odpowiednich umiejętności cyfrowych poważnie ogranicza ich możliwości i zmniejsza szanse rozwoju. Deficyt tych podstawowych umiejętności i kompetencji może zostać wyeliminowany przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi, ale problemem w tym przypadku jest to że osoby te nie potrafią wykorzystać wielu użytecznych narzędzi rozwoju kompetencji, ponieważ albo nie wiedzą o ich istnieniu, albo nie potrafią z nich korzystać. W związku z tym, projekt skierowany jest do osób o niskim wykształceniu i daje im narzędzia (wraz z jasnymi instrukcjami odnośnie ich wykorzystania), które pomogą im w skuteczniejszym wyszukiwaniu i wykorzystywaniu dostępnych zasobów

Partnerzy

Asociatia Centrul De Dezvoltare Arad

Arad, Rumunia

Danmar Computers LLC

Rzeszów, Polska

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

Cham, Niemcy

Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o.

Rzeszów, Polska

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA

Madryt, Hiszpania

A.C.L.I. Sede Provinciale di Firenze

Florencja, Włochy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.